HR EN DE
0
Ukupno:
0,00 kn
(0,00 €)
Prijava Registracija

Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu

ABC Projects d.o.o.
Trg bana Jelačića 10
HR - 42000 Varaždin
Adresa elektroničke pošte:
info@abcprojects.hr
Info telefon:
+385 (0)98 963 9495

Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Varaždinu,
MBS: 070071620
OIB: 18353256878
Račun kod Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb
IBAN: HR2923400091110890558
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn, u cijelosti uplaćen u novcu.
Član uprave društva: Tomislav Hranić

Opće odredbe

ABC Projects d.o.o. pruža online uslugu putem svoje internet stranice na adresi www.hbgoldsmith.com . Usluga se sastoji od pružanja prodaje robe, informacijskih usluga, upravljanja sadržajem, prosljeđivanje financijskih transakcija na provođenje, te organizacijom isporuke proizvoda.

U okviru hbgoldsmith.com stranice, ABC Projects d.o.o. daje uslugu prodaje robe u pravnom poslu između korisnika internet usluge hbgoldsmith.com (dalje u tekstu kupac) i prodavatelja, te organizira transport predmeta prodaje. ABC Projects d.o.o. izdaje račune u svoje ime i za svoj račun.

Korištenjem ovih internetskih stranica kupac proizvoda potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja. Kupcima na hbgoldsmith.com web trgovini smatraju se registrirani kupci, kao i neregistrirani kupci koji su obavili kupnju. Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima poslovanja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove internetske stranice.

ABC Projects d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i/ili Izjavu o privatnosti i zaštiti podataka.

Kupac može svoje upite, prigovore i komentare poslati pismeno na adresu: ABC Projects d.o.o., Trg bana Jelačića 10, 42000 Varaždin ili e-mailom na adresu: info@abcprojects.hr, a ABC Projects d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

hbgoldsmith.com je registrirana domena ABC Projects d.o.o.

Sjedište ABC Projects d.o.o. je u Varaždinu, Republika Hrvatska. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Varaždinu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internetskih stranica kupac pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz, odnosno koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti stvarno nadležnog suda u Varaždinu.

Jezik

Jezik komunikacije na hbgoldsmith.com je hrvatski, engleski i njemački jezik.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK) kada su stranice na hrvatskom jeziku, a u eurima (EU) kada su stranice na engleskom odnosno njemačkom jezik. Cijene u sebi sadrže PDV, a i poseban porez gdje je on propisan. Cijene vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Cijene proizvoda u sebi sadrže i cijenu pakiranja zajedno sa ambalažom.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i ABC Projects d.o.o će obavijestiti korisnika o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Cijene dostave naplaćuju se posebno i to:

  • za dostavu unutar Hrvatske za sve pošiljke bilo koje veličine i težine: 15,00 kuna
  • Za dostavu unutar zemlja EU za sve pošiljke bilo koje veličine i težine: 5,00 EUR

Cijene dostave za kupce izvan granica EU, izračunati će se za svakog pojedinog kupca posebno nakon što je izvršena uplata samog proizvoda sa naprijed navedenim osnovnim cijenama dostave, te se izvršenjem same uplate smatra da je kupac suglasan i sa naknadno obračunatom cijenom dostave o kojoj će biti obavješten putem e-maila. U takvim slučajevima na te osnovne cijene dostave dodaje se nadoplata, a koja je zavisna od težine i volumena paketa i troška izvoznog carinjenja.

Akcijska prodaja

ABC Projects d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, ABC Projects d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na hbgoldsmith.com trgovini je opisan ovdje: hbgoldsmith.com/hr/uvjeti-koristenja
Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na hbgoldsmith.com web trgovini, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu dobavljača ABC Projects d.o.o. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

ABC Projects d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da ABC Projects d.o.o. dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, ABC Projects d.o.o. obavijestiti će kupca kada bi traženi proizvod trebao postati dostupan. Ako kupac ne želi čekati na novi datum isporuke, ponuditi će mu mogućnost kupnje proizvoda s hbgoldsmith.com web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti ili će na zahtjev kupca vratiti kupcu uplaćeni novac. ABC Projects d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Narudžba kupca smatra se potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Povrat i reklamacija proizvoda

U slučaju da ste nezadovoljni proizvodom zbog njegove kvalitete, isti možete reklamirati unutar 8 dana od dostave i ako je reklamacija opravdana u zamjenu ćemo po želji kupca poslati novi proizvod ili vratiti novac. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je proizvod poslati u originalnom pakiranju i na način i rokovima isporuke koji je bio poslan kupcu.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, a takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, u tom slučaju molimo kupca da pošiljku ne preuzima. Molimo kupca da nas kontaktira, kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Reklamacije kupci mogu javljati putem e-maila: info@hbgoldsmith.com
Kupac bi prilikom javljanja trebao znati broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime kako bismo mogli ući u trag narudžbi.

Načini plaćanja

hbgoldsmith.com web trgovina vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta ili virmanom:

  • Plaćanje debitnim i kreditnim karticama - trenutno nije moguće
  • Internet bankarstvom odnosno virmanom

Plaćanje pouzećem prilikom preuzimanja naručene robe:

  • Plaćanje dostavljaču prilikom preuzimanja robe
  • Cijena dostave uračunata je u ukupnu cijenu

Internet bankarstvo odnosno virmansko plaćanje:

Kod izbora ovog načina plaćanja, kupac će na svoju email adresu dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom kupac može izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaća svoje račune (putem banke, pošte, Fine i dr.).

Po zaprimljenoj uplati, kupcu ćemo poslati naručene proizvode (roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo prema izvodima iz banke).

Izjava o privatnosti i zaštiti podataka je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje: http://hbgoldsmith.com/hr/privatnost

Dostava

Dostava kupljenog proizvoda obavlja se isključivo putem dostavne službe koju izabire ABC Projects d.o.o.